blå på Bryne

Kino 1 copy.jpg

Cinema AS har i samarbeid med Link Arkitektur AS utviklet prosjektet som foreløpig inneholder ny Blå på Bryne (Time kommune) og Coffeeberry Eiendom AS. Ny kino vil inneholde 4 saler, 1 av salene er en luksussal mens de øvrige er en stor sal (250 seter), og to saler med ca 100 seter i hver. Kinoen får førsteklasses kvalitet både når det gjelder lyd og bilde og Blå på Bryne og torget har potensial til å bli den naturlige møteplassen på Bryne.

Blå på Bryne vil åpne høsten 2018 .